Bereikbaarheid

Bereikbaarheid

Lang parkeren
P1 Burg. Nieuwenhuijzenstraat (achter De Kentering)
P2 Gildenplein

Kort parkeren
In de zogeheten blauwe zones kunt u met een parkeerschijf
gratis parkeren voor maximaal 2 uur.
P3
Markt / Dkn. van Roestellaan
P4 Dkn. van Roestellaan (achter de kerk)
P5 achter de Driesprong
P6 Oude Dijk / Dorpsstraat
P7 Raadhuisstraat
P8 Hoogstraat / Korte Nieuwstraat

Bus
Kijk voor de actuele dienstregeling op:
www.arriva.nl

www.goedbezigbus.nl

www.regiotaxi-shertogenbosch.nl

Senioren Bus
Bent u 65+ dan kunt u gebruik maken van de ‘Senioren Bus’. Ga naar www.senioren-bus.nl voor meer informatie en voor aanmelding.

Trein
Het station in Rosmalen is gelegen aan het Stationsplein
www.ns.nl of www.9292.nl

Tot ziens in het dorp!