Verenigingen

Centrum Management Rosmalen

 

Wat is centrummanagement? De kern van centrummanagement is samenwerking. Partijen die investeren in het centrum- ondernemers,vastgoedeigenaren en overheid- slaan de handen ineen. Samen maken zij afspraken en werken zij aan het verbeteren van het centrum. Partijen die wel betrokken zijn bij het centrum maar niet investeren, zoals bewoners en culturele instellingen, worden gehoord in vooroverleggen of klankbordgroepen. Zijn schuiven niet aan bij het centrummanagement. Wat is het doel van centrummanagement? Het doel van centrummanagement is het vergroten van de aantrekkingskracht en daarmee het economisch functioneren van het centrum. Want het centrum is het visitekaartje van uw gemeente.

Foto’s

Stichting Centrum Management Rosmalen

Beleef Rosmalen is een initiatief om alle belanghebbende partijen in het centrum van Rosmalen met elkaar te verbinden.