[et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”section” _builder_version=”3.22″ fb_built=”1″ _i=”0″ _address=”0″][et_pb_row admin_label=”row” _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat” _i=”0″ _address=”0.0″][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” _i=”0″ _address=”0.0.0″ custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text _builder_version=”3.29.3″ _i=”0″ _address=”0.0.0.0″]

PRIVACYSTATEMENT STICHTING CMR (Centrum Management Rosmalen) 

In dit Privacystatement leggen wij uit hoe Stichting CMR persoonsgegevens verwerkt, op welke gronden, welke gegevens wij verwerken en welke rechten u heeft als betrokkene.

1. Wie zijn wij
Stichting Centrum Management Rosmalen (hierna CMR) ook handelend onder de naam Beleef Rosmalen, Statutair gevestigd in ’s Hertogenbosch (Rosmalen) aan de Hoogstraat 62, 5241 CT, is de Verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG.  
CMR is een stichting met als doel het bevorderen van de leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit of andere (al dan niet) publieke belangen in het centrum van Rosmalen en de versterking van dit centrum als stadsdeelcentrum op het gebied van detailhandel, dienstverlening, horeca, waarmee tevens wordt beoogd het verbeteren van het vestigings- en verblijfsklimaat in het centrum; Als ook het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Indien u vragen heeft over privacy kwesties, kunt u die mailen aan het volgend e-mailadres: info@beleefrosmalen.nl. Binnen 5 werkdagen ontvangt u een reactie.

2. Wat zijn persoonsgegevens? 
De AVG geeft aan dat een persoonsgegeven elk gegeven is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over iemand gaat, ofwel naar deze persoon te herleiden is. Er zijn vele soorten persoonsgegevens. Voor de hand liggende gegevens zijn iemands naam, adres en woonplaats. Maar ook telefoonnummers en postcodes met huisnummers zijn persoonsgegevens. Gevoelige gegevens als iemands ras, godsdienst, foto’s of gezondheid worden ook wel bijzondere persoonsgegevens genoemd. Deze zijn door de wetgever extra beschermd. 

3. Wanneer en welke persoonsgegevens verwerken wij van u? 
Wij verwerken uw gegevens als u deze invult op onze websites en/of als u zich op een andere manier inschrijft om gebruik te maken van onze dienstverlening. Ook verwerken wij persoonsgegevens voor het uitvoeren van overeenkomsten met onze leveranciers en contact met zakelijke relaties.
Gegevens die worden verwerkt:
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- e-mailadres
- Gegevens m.b.t. uw activiteiten op onze website(s)
- Welke browser u gebruikt, als ook uw apparaat waarmee u de website(s) bezoekt

4. Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens en met welk doel? 
Wij verzamelen en verwerken alleen persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is om de overeenkomst van dienst(verlening) met u goed en zorgvuldig uit te kunnen voeren en op uw behoefte af te kunnen stemmen. CMR verwerkt geenszins bijzondere persoonsgegevens, zoals ras, geloof, gezondheid of seksueel gedrag. 
Het kan voor komen dat wij uw persoonsgegevens dienen te verwerken op grond van een wettelijke verplichting die op ons rust of op grond van een gerechtvaardigd belang. Als wij uw gegevens verwerken op grond van een gerechtvaardigd belang van CMR of een derde, zullen wij altijd eerst voorafgaand een zorgvuldige afweging maken.

5. Hoe verwerken wij uw persoonsgegevens?
Voor zover de persoonsgegevens afkomstig zijn van de website, worden de gegevens niet anders verwerkt dan als (digitale) opslag en met inachtneming van de wettelijke (bewaar-)termijnen. Op ander wijze verzamelde persoonsgegevens behoren of worden geacht te behoren tot de (financiële) administratie van CMR.

6. Cookies en geautomatiseerde verwerking en opslag van gegevens.
CMR neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat een mens (bijvoorbeeld een (bestuurs-)lid van CMR) dit beoordeeld heeft. 
CMR maakt gebruik van Google Analytics met als doel de website(s) te verbeteren. Daarbij behoudt CMR zich het recht voor om aanvullende applicaties te gebruiken met hetzelfde doel. 
CMR gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Het gebruikt van cookies heeft een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Tevens optimaliseren ze de website(s). Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website informeren wij u over deze cookies en vragen we tevens uw toestemming voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

7. Delen van uw persoonsgegevens
CMR geeft uw persoonsgegevens niet door aan derde partijen, tenzij dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst of er wettelijke verplichtingen gelden. Het kan namelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening noodzakelijk zijn dat uw persoonsgegevens verwerkt dienen te worden door gegevensverwerkers die ten behoeve van CMR diensten verrichten, zoals bijvoorbeeld hostingpartijen en/of andere leveranciers. Deze leveranciers verwerken de gegevens ten behoeve van CMR en wij hebben met hen verwerkersovereenkomsten afgesloten die verplichtingen regelen zoals bijvoorbeeld een geheimhoudingsplicht en de plicht om de gegevens goed te beveiligen. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat wij verplicht worden door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis om persoonsgegevens door te geven. 

8. Uw rechten
De AVG heeft als belangrijkste doel het beschermen en verhelderen van de rechten van Europese burgers en individuen in Europa met betrekking tot gegevensbescherming. De betrokkene van wie wij persoonsgegevens verwerken, u dus, hebben een aantal specifieke rechten onder de AVG. Wilt u een van deze rechten uitoefenen dan kunt u contact met ons opnemen om dit te bespreken via info@beleefrosmalen.nl. CMR zal ernaar streven uw verzoek onverwijld af te handelen, in ieder geval binnen een maand (tenzij er een noodzakelijke en wettelijke mogelijke verlenging is).

9. Beveiligingsmaatregelen 
Voor de bescherming van uw persoonsgegevens heeft CMR passende technische en organisatorische maatregelen genomen. Dit gebeurt, waar nodig, met behulp van externe specialisten op dit gebied.
10. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?CMR hanteert het beleid dat persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan nodig voor de realisatie van haar diensten met in achtneming van de wettelijke (opgelegde) termijn indien van toepassing. De standaard bewaartermijn is één jaar.

 

 

 

 

 

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]