Verenigingen

Rosmalens Verenigingen Contact (RVC)

Jkv de la Courtlaan 2
5242 AJ Rosmalen

info@rvcrosmalen.nl
www.rvcrosmalen.nl

 

Rosmalen heeft een krachtig en divers verenigingsleven. Een verenigingsleven waar iedereen voor zich bovengenoemde uitdagingen aangaat. Dit kost de afzonderlijke vereniging veel energie, tijd en geld. Aspecten die bij een vereniging vaak niet in overvloed aanwezig zijn. Het belang van een sterk verenigingsleven voor de maatschappij wordt algemeen onderkend.

Doelstelling
RVC heeft natuurlijk zichzelf een doel gesteld. 
Enkele speerpunten zijn: 

 • Het bevorderen van onderlinge en externe sociale en “zakelijke” contacten tussen de betrokken verenigingen en stichtingen evenals overkoepelende informatieoverdracht met medewerking van derden.
 • Creëren van een lerende organisatie.
 • Initiëren en ondersteunen van lokale initiatieven.
 • Verbinding in en met de bewoners.
 • Een afgeleid doel is de gezamenlijke externe profilering in de breedste zin van het woord.
 • Het doel van het RVC kan worden bereikt door een breed draagvlak te creëren, een goede communicatie te onderhouden, transparantie en een groot doorzettingsvermogen.

Hoe te bereiken ?
Onder andere door:
Bezoek vereniging/stichting. Vereniging presenteert zich, deelt dilemma’s etc.
Thema-avond: er worden sprekers genodigd om een gemeenschappelijk thema te delen,  
bijvoorbeeld fiscaliteiten, fondsenwerving, bestuur, promotie etc.
Carrouselbijeenkomsten: als een vereniging te klein is kunnen we meerdere verenigingen zich laten presenteren.
Bezoek bij externe partijen. Bijvoorbeeld KvK, Gemeente, Brandweer etc.
Gezamenlijke cursussen.
Initiëren en ondersteunen van lokale activiteiten.
Samen met de Gemeente ontsluiten van de kennis en kunde van het verenigingsleven in Rosmalen.

Bestuur
Het bestuur van RVC wordt gevormd door: 

 • Adriënne Hazenberg, voorzitter
 • Peter van Hoek, penningmeester
 • Vacature, secretaris
 • Wim Trugg, bestuurslid
 • Jan Jansen, bestuurslid
 • Jan de Wit, bestuurslid
 

Foto’s

Stichting Centrum Management Rosmalen

Beleef Rosmalen is een initiatief om alle belanghebbende partijen in het centrum van Rosmalen met elkaar te verbinden.