Verenigingen

Wijkraad Rosmalen centrum en Hondsberg

Voorzitter Jean van Rossum
Deken Fritsenstraat 64
5243VR Rosmalen
0652645783
wijkraadrosmalencentrum@gmail.com
www.wijkraadrosmalencentrum.nl

 

Welkom bij de Stichting Wijkraad Rosmalen Centrum en Hondsberg. Onze wijkraad bestaat sinds februari 2001 en heeft met wisselende samenstelling een bestuur van  gemiddeld 9 leden. Wij zijn er voor de bewoners van ons wijkraadgebied, de wijken Centrum en Hondsberg. We weten wat er leeft en zo nodig geven we gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente. Dit altijd met als doel te komen tot een verbetering van het leefklimaat. 

De taken van onze wijkraad zijn wat anders dan die van een wijkraad in een ‘gewone’ woonwijk. Immers in het centrum spelen meer belangen dan die van de bewoners. Zo hebben we te maken met ondernemers, horeca, evenementen, een intensieve verkeer- en parkeerstructuur, etc. Wonen, werken, winkelen en recreëren in het centrum levert wel eens tegengestelde belangen op. Uiteraard is het aan de gemeentelijke overheid om tot een gedegen belangenafweging te komen. De wijkraad is altijd bereid tot overleg, maar is er bovenal voor de bewoners.

Foto’s

Stichting Centrum Management Rosmalen

Beleef Rosmalen is een initiatief om alle belanghebbende partijen in het centrum van Rosmalen met elkaar te verbinden.