Verenigingen

Wijkraad ‘t Ven Rosmalen

Postbus 342
5240 AH Rosmalen

06 45389252
secretariaat@wijkraadtven.nl
www.wijkraadtven.nl

 

Belangrijke schakel tussen wijkbewoners en de gemeente ‘s-Hertogenbosch.Door een constructieve relatie onderwerpen op allerlei gebied in goede banen leiden. Bijvoorbeeld organisatie ijsbaantje en Groensnoeidag. Maar ook inrichting en beheer openbare ruimte, volgen van Ruimtelijke Ontwikkelingen en anticiperen op verkeersaspecten. Dit alles voor behoud van een kwalitatieve leefomgeving in ‘t Ven.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto’s

Stichting Centrum Management Rosmalen

Beleef Rosmalen is een initiatief om alle belanghebbende partijen in het centrum van Rosmalen met elkaar te verbinden.